Pensum


 


Wado ryu karateklubb Askøy ønsker å takke Sensei Gary Swift og Sensei Kjartan Stornes for deres store bidrag til det digitale pensum. Vi vil takke Gary Swift for video av teknikkene. Og ønsker også å takke Sensei Kjartan Stornes for å la oss digitalisere hans pensum.

IWFN
Gary Swift

NB! For oppdatert pensum gå til IWFN.no