Sambon Gumite

Chudan Soto Uke                                      Uke

Chudan Uchi Uke                                      Uke

Jodan Uke Ipponme                                  Nr. 1

Jodan Uke Nihonme                                  Nr. 2

Jodan Uke Sanbonme                               Nr. 3

Jodan Uke Yonhonme                               Nr. 4

Chudan Maegeri Uke Ipponme               Nr. 1

Chudan Maegeri Uke Nihonme               Nr. 2

Chudan Maegeri Uke Sanbonme            Nr. 3

Chudan Maegeri Uke Yonhonme            Nr. 4

Chudan Maegeri Uke Gohonme              Nr. 5

Chudan Maegeri Uke Rapponme            Nr. 6