Felles bestilling av IWFN karatepass

 

Vi ønsker at alle aktive medlemmer i klubben har eget karatepass. Det er noen få som har karatepass, men de fleste av våre medlemmer mangler dette pr. i dag.

Karatepass er en perm, utarbeidet av IWFN, som inneholder syllabus for graderinger, dvs. pensum til alle graderinger fra gult belte til og med brunt belte for klubber i IWFN. I tillegg er det mye annen nyttig informasjon, som for eksempel telling på japansk, Dojo etikette med mer. Etter hver gradering kan man få signatur fra Sensei, og det er en fin perm for å lagre sine graderingsdiplomer. Dersom man av en eller annen grunn vil bytte klubb for en periode, eller permanent, kan denne permen og diplomene fungere som dokumentasjon for at man innehar en grad innen stilarten vår.

Link for å se innholdet i IWFN Karatepass: IWFN Karatepass

Karatepasset koster kr 120,-

Vi ønsker å lage en samlet bestilling til IWFN for våre medlemmer, så vi ønsker at de som er interessert fyller inn skjema under.

Bestilling IWFN Karatepass

Vi ønsker at de som vil kjøpe karatepasset registrerer bestilling innen utgangen av mars.

Hilsen Styret i Wado Ryu Karateklubb Askøy

NB! Forandring i treningstidene i uke 11-13

På grunn av arrangementer i gymsalen på Erdal blir våre tirsdagstreninger i uke 11 og 12 flyttet til mandag samme tidspunkt.
Treningstider uke 11 Erdal Barneskole:
Mandag 11/3 kl 17.15 – 18.30
Torsdag 14/3 kl 17.30 – 19.00 (vanlig tid)
Treningstider uke 12 Erdal Barneskole:
Mandag 18/3 kl 17.15 – 18.30
Torsdag 21/3 kl 17.30 – 19.00 (vanlig tid)
Treningstider uke 13 Erdal Barneskole:

Tirsdag 26/3  – ingen trening pga. årsmøte i treningstiden – se egen møteinnkalling

Torsdag 28/3 – 17.30-19.00 (vanlig tid)

Innkalling årsmøte Wado Ryu Karateklubb Askøy 26/3-19

Det innkalles med dette til årsmøte den 26/3 på Erdal skole fra kl.
17.15 – 18.30 ( i treningstid )
Alle forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet utenom de faste
sakene, skal være styret i hende innen den 4/3 for videre behandling.

Årsrapporter skal være klare senest 1 uke før årsmøtet, med kopi til
styret.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig
for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Vel møtt!

Hilsen Styret i klubben.

Nye treningstider i februar, pga stengt gymsal på Erdal

Vi fikk for kort tid siden melding fra skolen om at gymsalen blir stengt for utleie i februar pga. et skolearrangement. Vi har forsøkt å finne alternative løsninger, men det ser dessverre ut til at tirsdagstreningene vil utgå i uke 6-8. Torsdager har vi fått treningstid på Florvåg barneskole fra 19-21. Barna kan gjerne avslutte sin trening kl 20, dersom det blir for seint.

  • Uke 6: Kun trening torsdag 7/2 – Florvåg barneskole – kl 19-21
  • Uke 7: Kun trening torsdag 14/2 – Florvåg barneskole – kl 19-21
  • Uke 8:  Kun trening torsdag 21/2 – Florvåg barneskole – kl 19-21
  • Uke 9: Ingen fellestrening pga vinterferie

Vi ønsker å hente inn igjen den tapte treningstiden med en 2-3 timers økt en lørdag senere i vinter. Dette vil vi komme tilbake til, da dato ikke er fastsatt ennå.

Vi beklager dette, men får dessverre ikke gjort så mye med det.

Hilsen Styret

Godt nytt år!

Vi ønsker alle medlemmer og foreldre et riktig godt nytt år!

Vi starter opp igjen med våre faste treninger i gymsalen på Erdal barneskole, fra og med tirsdag 8/1-19.

Minner om treningstidene som er tirsdager 17.15-18.30 og torsdager 17.30-19.00. Møt opp litt før, slik at alle er klar når treningen starter 🙂

Hilsen styret