Monthly Archives: March 2019

Felles bestilling av IWFN karatepass

 

Vi ønsker at alle aktive medlemmer i klubben har eget karatepass. Det er noen få som har karatepass, men de fleste av våre medlemmer mangler dette pr. i dag.

Karatepass er en perm, utarbeidet av IWFN, som inneholder syllabus for graderinger, dvs. pensum til alle graderinger fra gult belte til og med brunt belte for klubber i IWFN. I tillegg er det mye annen nyttig informasjon, som for eksempel telling på japansk, Dojo etikette med mer. Etter hver gradering kan man få signatur fra Sensei, og det er en fin perm for å lagre sine graderingsdiplomer. Dersom man av en eller annen grunn vil bytte klubb for en periode, eller permanent, kan denne permen og diplomene fungere som dokumentasjon for at man innehar en grad innen stilarten vår.

Link for å se innholdet i IWFN Karatepass: IWFN Karatepass

Karatepasset koster kr 120,-

Vi ønsker å lage en samlet bestilling til IWFN for våre medlemmer, så vi ønsker at de som er interessert fyller inn skjema under.

Bestilling IWFN Karatepass

Vi ønsker at de som vil kjøpe karatepasset registrerer bestilling innen utgangen av mars.

Hilsen Styret i Wado Ryu Karateklubb Askøy