Monthly Archives: December 2016

Avslutting og Bowling 15 Desember

Klubben holder en avslutting på askøy bowling torsdag 15 Desember. Det vi skje i vanlig trenings tid dvs. fra klokken 6-  Men vi må vite hvor mangen vi blir. Så påmeldig her https://goo.gl/forms/wPix7OQIPEAfkmRs2  Påmeldings frist før Tirsdag  13 desssember